Belki indukcyjne


Belki indukcyjne przeznaczone są do chłodzenia pomieszczeń o umiarkowanych zyskach ciepła oraz nieznacznych zyskach wilgoci. Typowymi ich zastosowaniami są obiekty użyteczności publicznej, hotele oraz pomieszczenia biurowe, gdzie najczęściej występuje potrzeba indywidualnego kształtowania temperatury wewnątrz pomieszczenia. Do niewątpliwych zalet tych urządzeń należą: bardzo niski poziom hałasu, oszczędność energii przekładająca się na niskie koszty eksploatacji oraz niewielkie wymagania konserwacyjne. Cechą charakterystyczną belek chłodzących naszej konstrukcji jest zastosowanie tacy ociekowej, dzięki czemu parametry zastosowanego czynnika chłodniczego mogą być zdecydowanie niższe od tych, które stosowane są w typowych rozwiązaniach.

zapytaj o produkt zadzwoń do nas

Produkt wdrożony do produkcji został w ramach projektu:  "Podniesienie innowacyjności PWPO-T PROMONT Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff