Wymiennik sorpcyjny

wymiennik sorpcyjny


Innowacyjny wymiennik ciepła i masy ze złożem sorpcyjnym.


Nowy typ wymienników jest stosowany w innowacyjnych w swej konstrukcji, w skali światowej, adsorpcyjnych agregatach chłodniczych.
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez agregat przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wytwarzanej zimnej wody. Dodatkowo zmiana konstrukcji pozwala na zmniejszenie ilości stosowanego materiału sorpcyjnego.

zapytaj o produkt zadzwoń do nas

Przeprowadzone badania wykazały skrócenie czasu regeneracji zmodyfikowanych sorpcyjnych wymienników ciepła (proces desorpcji).
Na jednym cyklu czas ten jest krótszy od 2 do 5 min, w odniesieniu do poprzedniej konstrukcji. Podczas cyklicznej pracy złoża (adsorpcja – desorpcja) krótszy czas regeneracji powoduje mniejsze zużycie energii. W perspektywie 24 godzinnej pracy, są to oszczędności wynoszące od 7% do 10%.
Krótszy czas regeneracji wpływa również na wzrost liczby cykli chłodzenia.
Urządzenie chłodnicze wyposażone w innowacyjny wymiennik będzie w stanie wyprodukować od 8 – 12 % więcej zimnej wody w porównaniu do wymiennika tradycyjnego.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff