Informacja www

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa programu: Program dofinansowania płatników składek.

Nazwa zadania: Poprawa warunków pracy poprzez wymianę oświetlenia stanowisk pracy oraz zakup wózków podnośnikowych.

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł.

Opis zadania: Głównym celem projektu jest wymiana oświetlenia na hali laserów, montażu, wymienników ciepła i obróbki skrawaniem oraz zakup dwóch podnośnikowych wózków widłowych, w celu poprawy warunków pracy. Firma zdecydowała się na wdrożenie projektu po przeprowadzonym audycie oświetlenia w zakresie jego natężenia, jednorodności oraz jakości. W wyniku podjętych działań inwestycyjnych znacząco poprawimy warunki pracy każdego z pracowników, a tym samym zmniejszymy ryzyko powstania wypadków.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff