Nowość - Agregat Amoniakalny

Agregat amoniakalny

PRZEZNACZENIE: Agregat amoniakalny przeznaczony jest do stosowania we wszystkich instalacjach gdzie istnieje potrzeba schładzania wody lodowej lub innych czynników pośrednich, jak glikole w zakresie temperatur +5ºC -15ºC. Urządzenie zaprojektowano jako kompletny schładzalnik w obudowie kontenerowej. Może służyć jako urządzenie mobilne do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu. Prosty montaż polegający na usadowieniu urządzenia na zewnątrz, podłączeniu zasilania oraz instalacji medium pośredniego do odbiorników ciepła wewnątrz budynku. Ze względu na zastosowanie obudowy kontenerowej urządzenie jest łatwe w transporcie samochodowym, kolejowym lub morskim do odbiorców na całym świecie.

PARAMETRY TECHNICZNE: 

  • Minimalna wydajność chłodnicza – 25 kW
  • Maksymalna wydajność chłodnicza – 250 kW
  • Czynnik chłodzący – R717 (amoniak NH3)

GŁÓWNE ZALETY: Urządzenie chłodnicze oparte jest na naturalnym czynniku chłodniczym R717 (amoniak NH3), w miejsce stosowanych w innych urządzeniach chłodzących fluoropochodnych czynników chłodniczych (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych). Urządzenie jest zaprojektowane w obudowie kontenerowej, przez co jest łatwe w transporcie i montażu.

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff