Światowe innowacje w Orlenie

Jedną z trzech głównych nagród w konkursie PKN Orlen na technologie odzyskiwania ciepła niskotemperaturowego w rafineriach zdobyło polsko-szwedzkie konsorcjum pod przewodnictwem spółki PWPO-T PROMONT ze Świebodzic. Równorzędne główne nagrody w konkursie otrzymały też indyjska firma Guha Industries specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań dla firm chemicznych oraz niemiecka ILK Dresden. Każda z nich miała zaproponować unikalną metodę na poprawę efektywności energetycznej poprzez odzyskiwanie ciepła niskotemperaturowego (do 900 st. Celsjusza) traconego dotąd bezpowrotnie w kolumnach destylacyjnych instalacji rafineryjnych.

Konsorcjum PWPO-T PROMONT zaproponowało technologię, łączącą organiczny cykl Rankine’a i chłodziarki adsorpcyjne, przetwarzającą ciepło niskotemperaturowe w energię elektryczną i chłód. Edward Przydróżny, wiceprezes PROMONT-u do spraw naukowych i technicznych, a jednocześnie pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej wyjaśnił, że firma już od jakiegoś czasu oferuje zbliżone rozwiązania potencjalnym nabywcom, ale podkreślił, że każde z nich jest indywidualne i wymaga istotnego wkładu intelektualnego. Indyjska firma Guha Industries zaproponowała skonstruowania absorpcyjnej pompy ciepła wytwarzającej parę lub chłód w zależności od pory roku. Z kolei firma ILK Dresden zaproponowała instalację wytwarzającą energię elektryczną działającą zgodnie z cyklem Ericssona. Szczegóły techniczne, ani potencjalne zyski z wdrożenia żadnego ze zwycięskich projektów nie są ujawniane. Każdy z laureatów otrzymał czek na 10 tys. euro i szansę na zweryfikowanie swego pomysłu w praktyce. O tym, że problem nie jest wydumany, ale ma jak najbardziej realny wpływ na rentowność rafinerii mówił podczas konferencji Krystian Pater, wiceprezes PKN Orlen do spraw produkcji. - Pomijając koszt zakupu surowca, energia stanowi 70 proc. kosztów produkcji rafineryjnej. Te koszty sukcesywnie spadają, ale żadna firma dotąd nie rozwiązała problemu strat ciepła niskotemperaturowego. To może być nasza przewaga. Dzięki wdrożeniu pomysłów wyłonionych w konkursie możemy je przekształcić w energię elektryczną, parę lub tzw. wodę lodową, czyli zimno, które w rafineriach też jest potrzebne – powiedział Pater. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział wicepremier Mateusz Morawiecki i prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński. Wicepremier Morawiecki podkreślał wagę współpracy dużej polskiej firmy, jaką jest Orlen, z mniejszymi firmami nastawionymi na działalność badawczo-rozwojową. - Ta gala jest idealnym ucieleśnieniem naszego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dzięki innowacjom chcemy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju. W organizowanych dotąd wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach związanych z innowacyjnością stale brakowało nam jednego składnika – firm, które połączyłyby swoją praktykę wdrażania z wynalazczością tkwiącą w innych mniejszych firmach i ośrodkach naukowo-badawczych – powiedział Morawiecki.
Prezes Orlenu podkreślał, że w gronie nagrodzonych firm znalazły się również firmy polskie. W konsorcjum z PWPO-T PROMONT uczestniczy też polska firma Revolvent oraz szwedzka Climeon.

- Jako największa polska firma czujemy się zobligowani nie tylko do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby naszej działalności, ale też do stymulowania wzrostu innowacyjności całej polskiej gospodarki – powiedział Jasiński.

W konkursie Orlenu innowacyjne były nie tylko projekty zgłoszone przez uczestników, ale nowatorski był też sam sposób przeprowadzenia konkursu, w Polsce zastosowany po raz pierwszy. Konkurs zorganizowano za pośrednictwem stworzonej specjalnie do tego celu platformy internetowej NineSigma, należącej do amerykańskiej firmy o tej samej nazwie. Jego istotą jest upublicznienie zadania konkursowego, dzięki czemu może w nim uczestniczyć praktycznie nieograniczona liczba potencjalnych oferentów. Przedstawiciele Orlenu przyznają, że taki sposób poszukiwania rozwiązania jest znacznie lepszy niż przetarg na instalację w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż w tym wariancie każdy oferent musiałby się wykazać stosownym doświadczeniem nie tylko w projektowaniu takich technologii, ale również w ich realizacji. Konkurs na stronie NineSigma nie ma takich ograniczeń. Krystian Pater podkreślił też kolejną korzyść firmy, jaką firma uzyskała dzięki organizacji konkursu. - Dzięki wielu kontaktom z uczestnikami prawdopodobnie zgromadziliśmy największe na świecie zasoby wiedzy na temat ciepła niskotemperaturowego – powiedział Pater.

Bezpośrednio po wyłonieniu laureatów firma podejmie z nimi rozmowy na temat wdrożenia proponowanych projektów. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy zostanie zrealizowany jeden z nich, czy może wszystkie. Konkursu zorganizowany przez PKN Orlen wspólnie z Nine Sigma rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Etap składania projektów zakończył się 10 grudnia. W lutym firma wyłoniła sześciu finalistów, spośród których zostali wybrani trzej laureaci.

źródło informacji: http://energetyka.salon24.pl/705772,polska-firma-nagrodzona-w-globalnym-konkursie-pkn-orlen 

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff