Dofinansowania

Projekty współfinansowane Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnoślaskiego 

Nazwa / Tytuł projektu Data rozpoczęcia Status
Poprawa warunków pracy poprzez wymianę oświetlenia stanowisk pracy oraz zakup wózków podnośnikowych.
  • informacje o dofinansowaniu więcej
Dotacja na kapitał obrotowy dla PWPO-T Promont Spółka z o.o

2020 zakończony
Wdrożenie innowacyjnych wymienników ciepła i masy oraz produktów na nich opartych
2019 zakończony
Dolnośląski bon na innowacje
Wyznaczanie charakterystyk cieplnych wymienników adsorpcyjnych
2018 zakończony
1.2.B
Zwiększenie potencjału badawczego działu B + R poprzez zakup specjalistycznych stanowisk pomiarowych

2018 zakończony
1.2.1 A
  • Aparat do produkcji energii elektrycznej z odpadowej energii cieplnej


2016 zakończony
1.5.1.A 
Innowacyjny agregat do suszenia i chłodzenia ziarna, jako odpowiedź na zmieniające się warunki klimatyczne

  • informacje o projekcie więcej
  • przetargi - zakończone
  • rozstrzygnięcie przetargów - zakończone
  • realizacja projektu
  • wprowadzone innowacje produktowe i procesowe
2016 zakończony

Copyright © 2023 PROMONT Spółka z o.o.

Design by Graff